اخابر


معاون شرکت مخابرات ایران وصول ابلاغیه توقف همکدی توسط رگولاتوری به مخابرات را تائید کرد و گفت: از این پس مخابرات هم‌کدسازی را در استان جدیدی اجرا نخواهد کرد و به تبع آبونمان ماهیانه ۹۰۰ تومانی همکدی در استان جدیدی اخذ نخواهد شد….


دسته بندی :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20